Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w raz z ostrowieckimi strażakami zorganizował dla swoich słuchaczy prelekcje dotyczące  zasad bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.  Seniorzy to bardzo wymagająca grupa odbiorców zadająca wiele ciekawych i merytorycznych pytań dotyczących poruszanych zagadnień. To również grupa osób szczególnie narażona i niejednokrotnie poszkodowana w zdarzeniach związanych z pożarami mieszkań i podtruciami tlenkiem węgla.  Dlatego w trosce o naszych seniorów w ramach spotkania strażacy zwrócili szczególną uwagę na temat „czadu”, omówiono proces jego powstawania, objawy zatrucia oraz sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia. Poruszono również kwestie związane z tak niedocenianymi i rzadko stosowanymi w naszych domach, prostymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi jakimi są m.in autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci w okresie zimowym które niejednokrotnie pozostają pod opieką starszych osób oraz zwiększoną liczbę interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach w okresie ferii przedstawiono praktyczne zasady dotyczące organizacji zimowego wypoczynku. W związku ze zbliżającym się sezonem wiosennym przestrzeżono uczestników prelekcji przed wypalaniem pozostałości roślinnych i konsekwencjami dla życia i zdrowia płynącymi z tego niechlubnego procederu. Po dawce wiedzy teoretycznej seniorów  zapoznano z zasadami używania podręcznego sprzętu gaśniczego dostępnego na ich uczelni. Nasze spotkanie przebiegło w atmosferze akceptacji, zrozumienia oraz trafnych spostrzeżeni które na pewno zaowocują zwiększoną czujnością i niebagatelizowaniem wszelkich zagrożeń w przyszłości.


Opracowanie: st.kpt. Barbara Majdak – KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcia: Romuald Redlich - Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka