Ostrowiecka Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2” wzbogaciła się o nowy Ręczny Cyfrowy Spektrometr Gamma. Urządzenie zostało przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach. Szkolenie dla strażaków w dniu 23 stycznia prowadził przedstawiciel dystrybutora urządzenia. Otrzymany spektrometr promieniowania gamma służy do wykrywania promieniowania gamma z możliwości określenia rodzaju pierwiastka, który jest jego źródłem. Sprzęt posiada wbudowany nadajnik Bluetooth i GPS. Połączenie bluetooth może skomunikować się z wybranym telefonem komórkowym, a poprzez niego z Internetem. Dzięki temu ze Stanowiska Kierowania można mieć bieżący podgląd lokalizacji i akcji podejmowanych przez sieć użytkowników. Spektrometr daje naszym ratownikom chemicznym możliwość w szybki sposób dokonać identyfikacji substancji niebezpiecznej uwalnianej do otoczenia, co pozwoli na zastosowanie odpowiednich procedur adekwatnych do poziomu zagrożenia.

 Opracowanie: st.kpt. Barbara Majdak – KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcia: archiwum  KP PSP Ostrowiec Św.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka