23 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie z prezesami OSP z terenu powiatu ostrowieckiego oraz z przedstawicielami poszczególnych gmin odpowiedzialnymi w zakresie merytorycznym za sporządzanie wniosków na środki z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro. W spotkaniu uczestniczyli senator RP Jarosław Rusiecki, poseł na sejm RP Andrzej Kryj, koordynator projektu na terenie województwa świętokrzyskiego Mariusz Gosek oraz Dariusz Banasik. Podczas spotkania zostały przedstawione najistotniejsze szczegóły dotyczące przygotowania wniosków, które odzwierciedlą potrzeby OSP w zakresie doposażenia. Pomoc z Funduszu Sprawiedliwości, do którego wpływają środki od osób, które dopuściły się przestępstw, może zostać przeznaczona na wyposażenie w profesjonalny sprzęt jednostek ochotniczych straży pożarnych. Środki przeznaczone na ten cel w województwie świętokrzyskim to 5,5 mln zł.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka