6 kwietnia 2018r. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Adam Czajka oraz jego zastępca bryg. Tomasz Bajerczak wizytowali Komendę Powiatową PSP w Ostrowcu Św. Komendantów przywitał Komendant Powiatowy PSP w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień a meldunek o gotowości jednostki złożył dowódca JRG Nr 1 – bryg. Robert Sobczyk. Podczas wizytacji Komendant Wojewódzki dokonał przeglądu pojazdów, sprzętu specjalnego i ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu. Omówione zostały również zasad udzielania dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu ostrowieckiego. W trakcie spotkania komendant wojewódzki zapoznał się z problemami jednostek przede wszystkim w zakresie sprzętowym i lokalowym oraz przedstawiono perspektywy ich dalszego rozwoju.

Komendant spotkał się również ze strażakami systemu dziennego oraz zmiany drugiej, która tego dnia pełniła służbę.

 

Opracowanie: st.kpt. Barbara Majdak

Zdjęcie: Archiwum KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka