4 kwietnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. gościła kapituła nagrody "Koziołek". Udział w niej wzięli między innymi nasi strażacy. Nagroda "Koziołka" jest przyznawana od 2000 roku powiatowi, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przyczynił się w znaczny sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego. Nagroda ta jest także wyrazem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu "Bezpieczne Świętokrzyskie". Założeniem programu jest nie tylko promowanie pozytywnych postaw społecznych, ale także wskazywanie dobrych przykładów i możliwości działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich przedsięwzięć.

Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcie: Anna Ciechocińska-Leśniak, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

 

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka