6 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy zainaugurowano ogólnopolską kampanię społeczną „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku ubiegłym w Polsce powstało 125.892 pożarów, z czego 38.634 to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Stanowiło to 32% wszystkich odnotowanych pożarów. Najwięcej pożarów w roku ubiegłym odnotowano w marcu i kwietniu. W ich wyniku w 2017 roku zginęły dwie osoby, a 101 zostało rannych. Średni czas gaszenia takiego pożaru to 47 minut. Celem tegorocznej kampanii społecznej „Stop pożarom traw” jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary, jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego oraz jak ogromne koszty społeczne ponosimy my wszyscy. Kampanię „Stop pożarom traw” rozpoczął w Bydgoszczy sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Ostrowieccy strażacy  wpisując się ogólnopolską kampanię społeczną „Stop pożarom traw” na terenie naszego powiatu prowadzą zorganizowane działanie informacyjne mające na celu ograniczenie rosnącego zjawiska pożarów traw, łąk i pozostałości roślinnych. Jak co roku chcąc dotrzeć z przesłaniem do jak największej liczby osób podjęliśmy między innymi współprace z lokalnymi mediami. Współpraca ta przekłada się na szereg wystąpień informacyjnych dotyczących bieżącej sytuacji pożarowej oraz apeli z podaniem zgubnych skutków procederu i ich wpływie na zagrożone życie ludzkie oraz środowisko.

W ubiegłym roku na terenie powiatu ostrowieckiego strażacy wyjeżdżali  do aż 198 pożarów traw a w tym roku zanotowaliśmy takich zdarzeń 45.  

 

Materiał zaczerpnięty ze strony http://www.straz.gov.pl

Opracowanie st.kpt. Barbara Majdak

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka