Pani Agnieszka Rybak - żona naszego kolegi, strażaka pełniącego służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. pilnie potrzebuje krwi. Agnieszka choruje na ostrą białaczkę szpikową. Grupa nie ma znaczenia, bo oddając krew w określonym celu, przy okazji można pomóc innym. Więcej informacji na plakacie załączonym do artykułu.

Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcie: mł. bryg. Artur Rybak, KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka