15 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się roczna narada podsumowująca działalność strażaków z powiatu ostrowieckiego za rok 2018 i przedstawiająca cele i kierunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok bieżący. Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Łyjak. W naradzie uczestniczyli między innymi: poseł na sejm RP Pan Andrzej Kryj, dyrektor biura senatorskiego senatora Jarosława Rusieckiego, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Pan Andrzej Jabłoński, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu ostrowieckiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego, komendant powiatowy policji, nadleśniczy nadleśnictwa Ostrowiec Św. oraz lokalne media. Na spotkaniu omówiono szereg zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zwrócić należy uwagę iż, podczas narady komendant powiatowy zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwracając również uwagę na ogromną rolę władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami. Komendant podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa.

Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcia: Karol Gębusia, KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka

Odwiedzin dziś 158

Odwiedzin od 05.02.2019 14613

Kubik-Rubik Joomla! Extensions