23 marca 2019 r. Komendę Powiatową PSP w Ostrowcu Św. wizytował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski w obecności zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Roberta Sabata. Komendant główny spotkał się z pełniącymi w tym dniu służbę strażakami z jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 1 i 2 w Ostrowcu Św. i zapoznał się warunkami pełnienia służby w ostrowieckich jednostkach. Podczas spotkania omówił również plany rozwoju Państwowej Straży Pożarnej miedzy innymi zakupy sprzętu do PSP w ramach ustawy modernizacyjnej oraz doposażenia jednostek OSP. Dodatkowo podkreślił jak bardzo ważna jest współpraca pomiędzy formacją PSP i OSP. Komendant główny PSP również podziękował strażakom za trud i poświecenie podczas  prowadzenia działań ratowniczych.

Opracowanie: st.kpt. Barbara Majdak archiwum KW PSP Kielce.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka

Odwiedzin dziś 150

Odwiedzin od 05.02.2019 21146

Kubik-Rubik Joomla! Extensions