1 września 2020 r. strażacy Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. zgodnie z poleceniem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach dystrybuowali do szkół zlokalizowanych na terenie powiatu środki ochrony indywidualnej. Koordynatorem przedsięwzięcia był Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Akcja ta miała na celu m.in. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2 i związana jest z wznowieniem działalności przez placówki oświatowe.

Opracowanie: mł.bryg. Barbara Majdak, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 247 62 00

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka

Odwiedzin dziś 156

Odwiedzin od 05.02.2019 176204

Kubik-Rubik Joomla! Extensions