W dniu 11 lutego jak co roku obchodzimy Święto Międzynarodowego Numeru Alarmowego 112. Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, który służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można ...

„Czad i ogień. Obudź czujność”, to kampania, która jest odpowiedzią na alarmujące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem w sezonach grzewczych. Ostrowieccy strażacy w ramach II już  etapu tej kampanii prowadzili prelekcje dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Szewnie gmina Bodzechów. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami związanymi ...

Ostrowiecka Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2” wzbogaciła się o nowy Ręczny Cyfrowy Spektrometr Gamma. Urządzenie zostało przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach. Szkolenie dla strażaków w dniu 23 stycznia prowadził przedstawiciel dystrybutora urządzenia. Otrzymany spektrometr promieniowania gamma służy do wykrywania promieniowania gamma z możliwości określenia rodzaju pierwiastka, który ...

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza mieszkańców gminy Bodzechów do korzystania z bezpłatnej mobilnej aplikacji powiadamiania i ostrzegania. Po pobraniu na swój telefon komórkowy aplikacji mobilnej "BLISKO" mieszkańcy gminy Bodzechów uzyskają dostęp do następujących informacji: - aktualnych sprawach dot. mieszkańców całej gminy Bodzechów; - zagrożeniach i niebezpieczeństwach; - istotnych awariach i utrudnień; - imprezach kulturalnych i ...

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w raz z ostrowieckimi strażakami zorganizował dla swoich słuchaczy prelekcje dotyczące  zasad bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.  Seniorzy to bardzo wymagająca grupa odbiorców zadająca wiele ciekawych i merytorycznych pytań ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka