30 października 2018 roku na teren  hali widowiskowo – sportowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Św. podczas międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich wtargnął zamaskowany mężczyzna. Z plecaka wyciągnął podejrzaną paczkę, którą rzucił w kierunku boiska. Ze środka wysypał się niezidentyfikowany proszek. Osoby stojące obok były zdezorientowane, i mocno zaniepokojone  na wybuch ...

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla podjęliśmy szeroko zakrojoną współpracę z lokalnymi mediami celem podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa o zagrożeniu jakie stanowi tlenek węgla. Problem zagrożeń sezonu zimowego jest niezwykle palący i szalenie niebezpieczny bowiem ...

19 października 2018 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim brali udział w Akcji „PIERWSZAKI 2018/2019 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły" w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie (gmina Bodzechów). Akcja miała na celu przybliżenie dzieciom ze szkół podstawowych z terenu powiatu specyfiki działań służb ratowniczych. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w pokazach ...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach w gm. Bodzechów, zorganizowała z udziałem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Św., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowcu Św., Państwowej Inspekcja Pracy Oddział Kielce, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św., Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. spotkanie informacyjne dla ...

W dniach 8-17 października 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. przeprowadziła szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrowieckiego. W szkoleniu uczestniczyło 10 druhów ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone były przez instruktorów z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św.  Wszyscy uczestniczy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka