Wójt Gminy Bodzechów zaprasza mieszkańców gminy Bodzechów do korzystania z bezpłatnej mobilnej aplikacji powiadamiania i ostrzegania. Po pobraniu na swój telefon komórkowy aplikacji mobilnej "BLISKO" mieszkańcy gminy Bodzechów uzyskają dostęp do następujących informacji: - aktualnych sprawach dot. mieszkańców całej gminy Bodzechów; - zagrożeniach i niebezpieczeństwach; - istotnych awariach i utrudnień; - imprezach kulturalnych i ...

Ostrowiecka Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2” wzbogaciła się o nowy Ręczny Cyfrowy Spektrometr Gamma. Urządzenie zostało przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach. Szkolenie dla strażaków w dniu 23 stycznia prowadził przedstawiciel dystrybutora urządzenia. Otrzymany spektrometr promieniowania gamma służy do wykrywania promieniowania gamma z możliwości określenia rodzaju pierwiastka, który ...

22 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowcu Św. W posiedzeniu uczestniczył komendant powiatowy PSP w Ostrowcu st. bryg. Robert Grudzień wraz z zastępcą komendanta st. kpt. Tomaszem Łyjakiem. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu. Podczas posiedzenia poruszano ...

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w raz z ostrowieckimi strażakami zorganizował dla swoich słuchaczy prelekcje dotyczące  zasad bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.  Seniorzy to bardzo wymagająca grupa odbiorców zadająca wiele ciekawych i merytorycznych pytań ...

Mistrzostwa odbędą się w dniach 10 - 11 lutego 2018 r. na stoku Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, p. nowotarski, woj. małopolskie.Mistrzostwa podzielone są na odrębnie klasyfikowane zawody indywidualne i drużynowe. W mistrzostwach mogą brać udział strażacy OSP z całego kraju. Jednostki OSP mogą zgłosić swoich ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka