W poniedziałek 23.04.2017 roku Straż Pożarna z powiatu ostrowieckiego zmagała się ze skutkami burzy i ulewnego deszczu na terenie naszego powiatu.
Zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i Ochotnicza Straż Pożarna została dysponowana do zdarzeń na terenie powiatu ostrowieckiego w związku z przejściem przez powiat gwałtownej burzy z ulewnym deszczem. Strażacy interweniowali w: Okole, Rudce Bałtowskiej,  Bałtowie, Wólce Bałtowskiej i Janiku. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wypompowaniu wody z zalanych podziemnych kondygnacji  budynków oraz przepompowaniu wody z zalanych posesji do pobliskich rowów melioracyjnych.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS BURZY?
RADZĄ STRAŻACY
Ostrowieccy strażacy apelują, by podczas burz i wichur zachować szczególną ostrożność. Podczas burzy najbezpieczniej jest przebywać wewnątrz budynku. Natomiast jeżeli zastanie nas ona poza domem, należy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, unikać przebywania pod drzewami oraz na otwartej przestrzeni, a także nie szukać schronienia np. pod wiatami, w pobliżu billboardów czy słupów i linii energetycznych. Podczas burzy zalecamy także unikać prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy i przebywania w pobliżu przedmiotów zrobionych z metalu. Ponadto warto też usunąć z balkonów, parapetów ciężkie przedmioty. Osoby przebywające nad wodą powinny jak najszybciej opuścić to miejsce.

Opracował, zdjęcia: KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka