Ostrowieccy strażacy wyrażają gotowość włączenia się w akcję pomocy mieszkańcom naszego powiatu w organizacji bezpiecznego lodowiska. Straż pożarna w Ostrowcu Św. w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym, chętnie pomoże w przygotowaniu bezpiecznego lodowiska.

Pamiętajmy, zamiast wchodzić na lód na dzikim akwenie wodnym lepiej wybrać ślizgawkę, która gwarantuje bezpieczeństwo naszych dzieci. Osoby zainteresowane proszone są o pisemne lub telefoniczne zgłoszenie zorganizowania lodowiska do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. Zgłoszenie takie może dokonać dyrektor szkoły lub zarządca terenu, na którym ma powstać lodowisko. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usytuowanie band z piasku czy śniegu, ewentualnie ustawienie barierek. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka