W dniach 20, 22, 23 stycznia 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrowieckiego.
Zajęcia praktyczne prowadzone były przez instruktorów z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. Podczas szkolenia członkowie OSP zapoznali się z organizacją akcji ratownictwa technicznego na drogach, a także nabyli praktyczne umiejętności dotyczące obsługi i zastosowania do celów ratowniczych narzędzi hydraulicznych. Ratownicy OSP doskonalili swoje umiejętności w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Opracował, zdjęcia: st. kpt. Marcin Słowik

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka