24 stycznia 2018 r. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Św. otrzymało zgłoszenie z Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. o pożarze i zadymieniu w nowo wybudowanym skrzydle obiektu. Dyżurny zadysponował natychmiast 3 samochody PSP i jeden OSP Janik. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego podjął decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji. Brakowało jednego pracownika. Działania strażaków polegały na odnalezieniu osoby poszkodowanej, zlokalizowaniu źródła ognia i ugaszeniu go. Następnie strażacy przewietrzyli wszystkie pomieszczenia oraz jeszcze raz sprawdzili czy w budynku nie znajdują się inne osoby zagrożone. Po przeprowadzonych ćwiczeniach strażacy zostali zapoznani z obiektem, jego ciągami komunikacyjnymi, ilością i rozmieszczeniem wyjść z budynku, podziałem budynku na strefy pożarowe oraz umiejscowieniem wyłączników głównych mediów w budynku. Ważnym elementem ćwiczeń była współpraca osób funkcyjnych reprezentujących Urząd Skarbowy z obecnymi na miejscu strażakami co znacznie ułatwiło prowadzenie działań ratowniczych. Było to kolejne już szkolenie realizowane przez ratowników w ramach doskonalenia zawodowego.

 Opracowanie i zdjęcia : bryg. Robert Sobczyk – KP PSP Ostrowiec Św.

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka