15 marca 2018 roku na na terenie kościoła pod wezwaniem św. Władysława w Kunowie odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Celem ćwiczeń było zapoznanie ratowników z lokalizacją jak i z samym obiektem, zagrożeniami jakie mogą wystąpić na terenie kościoła oraz doskonalenie współdziałania w przypadku pożaru z macierzystą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie. W założeniu do ćwiczenia przyjęto pożar w pomieszczeniu zakrystii powstały na skutek zwarcia instalacji elektrycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru oraz przeszukaniu pomieszczeń celem odnalezienia ewentualnych osób poszkodowanych. W manewrach udział brało łącznie 13 strażaków, w tym 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcia: JRG 2 w Ostrowcu Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka