25 kwietnia 2018 roku w godzinach nocnych odbyły się ćwiczenia ostrowieckich strażaków. Tym razem wiodącym tematem było ratownictwo w zakresie chemiczno-ekologicznym. Ćwiczenia odbyły się w jednym z zakładów produkcyjno-magazynowych, zlokalizowanym przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Św. Założeniem ćwiczeń było zagrożenie spowodowane rozlaniem nieznanej substancji, która działała silnie drażniąco na drogi oddechowe pracowników zakładu. Działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy pracownikom zakładu, identyfikacji nieznanej substancji oraz zneutralizowania jej. Sprawdzano również możliwości w zakresie zebrania zneutralizowanej substancji i przygotowania odpadów do transportu. W ćwiczeniach, które trwały około 2 godzin wzięło udział 13 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2” i 5 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach. Po zakończonych manewrach zapoznano strażaków ze specyfiką obiektu, jego lokalizacją i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na jego terenie. 

Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Jop, KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 248 94 61

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka