W dniu 25 sierpnia 2020 roku strażacy z JRG Nr 1 Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. w ramach zajęć z doskonalenia zawodowego prowadzili specjalistyczne ćwiczenia na rzece Kamienna. W manewrach brały udział 2 samochody ratowniczo-gaśnicze z łodzią. W założeniu były to ćwiczenia poszukiwawcze osoby, której ubranie znaleziono na brzegu rzeki. Strażacy sprawdzali potencjalne miejsca gdzie taka osoba mogłaby się znajdować od miejsca znalezienia ubrania w dół rzeki. Sprawdzano całe nadbrzeże, czy osoba zaginiona nie przytrzymuje się krzewów lub konarów drzew i nie ma siły samodzielnie wydostać się z rzeki. Ale także nie można było wykluczyć tragicznego scenariusza i za pomocą pagai sprawdzano, czy w zagłębieniach terenu pod wodą nie ma ciała. Z uwagi na niski stan wody strażacy mieli także sprawdzić potencjalne miejsca wodowania łodzi na odcinku od mostu przy ul. Mostowej do mostu w Przyborowiu. Poza tymi aspektami sternik łodzi ćwiczył manewrowanie w trudnych warunkach: wąska rzeka, płycizny, przeszkody itp. Należy mieć nadzieję, że te umiejętności strażacy wykorzystywali będą jedynie podczas ćwiczeń.

Opracowanie: bryg. Robert Sobczyk, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. dr A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon kontaktowy

fax. 41 247 62 00

Elektroniczna skrzynka podawcza

/f427t6quo6/skrytka

Odwiedzin dziś 253

Odwiedzin od 05.02.2019 164609

Kubik-Rubik Joomla! Extensions